Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 4, pp 727–732 | Cite as

Perinatale sterfte op Urk: een audit

 • CJ Dekker
 • MP Springer
 • HHH Kanhai
Onderzoek
 • 18 Downloads

Samenvatting

Dekker, CJ, Springer MP, Kanhai HHH. Perinatale sterfte op Urk: een audit. Huisarts Wet 2003;46(4):191-5.

Doel Onderzoeken in hoeverre zich bij de zorg vóór de perinatale sterfte tekortkomingen hebben voorgedaan en in hoeverre perinatale sterfte door optimalisering van de zorgverlening kan worden verlaagd.

Opzet Retrospectief panelauditonderzoek.

Methoden Alle geregistreerde perinatale sterfgevallen die zich tussen 1986 en 1995 bij Urker vrouwen hebben voorgedaan, zijn geanalyseerd. Huisartsen verrichtten in Urk de volledige eerstelijns verloskundige zorg. Een panel van deskundigen beoordeelde de medische dossiers van de sterfgevallen aan de hand van een checklist met criteria voor standaardzorg op de aanwezigheid van substandaardfactoren en de relevantie ervan voor de perinatale sterfte. Tevens oordeelde het panel over wie voor de substandaardzorg verantwoordelijk was en werd, zo mogelijk, de meest waarschijnlijke doodsoorzaak aangegeven.

Resultaten Er werden 36 perinatale sterfgevallen geregistreerd (perinatale sterfte 9,9 per 1000 geboorten). Het panel werd het in alle gevallen eens over de doodsoorzaak. Bij 32 gevallen werd overeenstemming bereikt over de aan- of afwezigheid van substandaardfactoren. Bij 18 hiervan bleken één of meer substandaardfactoren aanwezig. In respectievelijk 2 en 11 gevallen werd een relatie met de sterfte waarschijnlijk of mogelijk geacht. De meeste tekortkomingen werden bij de huisarts geconstateerd. Het betrof voornamelijk tekortkomingen bij signalerende prenatale zorg en het verwijsbeleid.

Conclusie Er was sprake van substandaardzorg in de helft van de gevallen van perinatale sterfte.

mortaliteit verloskunde zwangerschap 

Notes

Literatuur

 1. Vademecum Verloskunde. Eindrapport Werkoverleg Verloskunde. Amstelveen: Ziekenfondsraad, 1999.Google Scholar
 2. Andersen KV, Lange AP, Helweg-Larsen K, Andersen E. A perinatal audit of neonatal deaths in three Danish counties. Dan Med Bull 1991;38:382-5.PubMedGoogle Scholar
 3. Tan KH, Wyldes MP, Settatree R, Mitchell T. Confidential regional enquiry into mature stillbirths and neonatal deaths- a multidisciplinary peer panel perspective of the perinatal care of 238 deaths. Singapore Med J 1999;40:251-5.PubMedGoogle Scholar
 4. Langhoff-Roos J, Borch-Christensen H, Larsen S, Lindberg B, Wennergren M. Potentially avoidable perinatal deaths in Denmark and Sweden 1991. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:820-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Springer MP. Kwaliteit van het verloskundig handelen van huisartsen.[Proefschrift] Rijksuniversiteit Leiden, 1991.Google Scholar
 6. Bremer GJ, Van Seijen RE. Duizend bevallingen in een huisartspraktijk. Huisarts Wet 1973;16:42-55.Google Scholar
 7. De Reu PAOM, Nijhuis JG, Oosterbaan HP, Eskes TKAB. Perinatal audit on avoidable mortality in a Dutch rural region. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;88:65-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Vredevoogd CB, Wolleswinkel-van den Bosch JH, Amelink-Verburg MP, Verloove-vanhorick SP, Mackenbach JP. Perinatale sterfte getoetst: resultaten van een regionale audit. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:482-7.PubMedGoogle Scholar
 9. Eskes M, Van Alten D, Treffers PE. The Wormerveer study; perinatal mortality and non-optimal management in a practice of independent midwives. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1993;51:91-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Berghs GAH, Wiegers TA. Perinatale sterfte-Gelderland onderzoek. TVV 1997;22:6-21.Google Scholar
 11. Lap CM. Perinatale sterfte in Nederland, 1970-1992. Mndber gezondheid CBS 1995;1:6-14.Google Scholar
 12. Baird D, Walker J, Thomson AM. The causes and prevention of stillbirths and first week deaths III. A classification of deaths by clinical cause; the effect of age, parity and length of gestation on death rate by cause. J Obstet gynecol Br Emp 1954;61:433-48.Google Scholar
 13. Dekker CJ, Mungra A, Springer MP. Tien jaar verloskundige zorg op Urk. Kerngegevens en trends. Huisarts Wet 2001;44:103-6.Google Scholar
 14. Smits F. Doeltreffendheid van het selectiesysteem binnen de verloskundige zorg [Proefschrift]. Katholiek Universiteit Nijmegen, 1981:66.Google Scholar
 15. Centraal Bureau voor de Statistiek. Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland, edities 1989-1997.Google Scholar
 16. Van Haaren KMA, Springer MP. De kwaliteit van het verloskundig handelen van de huisarts. Huisarts Wet 2002;45:586-91.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations