Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 5, pp 706–706 | Cite as

Omgaan met verlies

  • Marijke van Daelen
In de praktijk
  • 111 Downloads

Samenvatting

Als huisarts maak ik regelmatig situaties mee waarin patiënten geconfronteerd worden met verlies: verlies van hun gezondheid, zelfstandigheid, van hun leven, hun partner of van een kind. In de gesprekken daarover probeer ik hen bij te staan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Marijke van Daelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations