Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 5, pp 639–639 | Cite as

Allemaal gek

Journaal
  • 35 Downloads

Samenvatting

De Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid bracht eind 2002 voor het eerst een jaarbericht uit: een boekje over het wel en wee van patiënten met psychische klachten en hun behandelaars. Het geeft beknopte, relevante informatie over epidemiologie, risicofactoren, beloop, preventie, diagnose en behandeling van schizofrenie, depressie, dementie, paniekstoornis, sociale fobie, anorexia nervosa en boulimia. De gegevens worden verzameld door verschillende Nederlandse onderzoeksinstellingen onder aanvoering van het Trimbos-instituut en zullen jaarlijks bijgewerkt worden. (JZ)

gezondheidszorg (geestelijke) journaalbericht morbiditeit 

Literatuur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations