Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 5, pp 631–631 | Cite as

Nieuw contract Engelse huisartsen moet kwaliteit verhogen

Journaal
  • 5 Downloads

Samenvatting

Binnenkort spreken de huisartsen in het Verenigd Koninkrijk zich uit over een nieuw contract tussen huisartsen en de NHS. Het contract regelt niet alleen een nieuw financieringssysteem, maar heeft als doel de kwaliteit van de huisartsenzorg sterk te verbeteren. Geld stuurt immers kwaliteit. Alle praktijken in de UK zijn straks verplicht de basiszorg te leveren. Hieronder vallen de diagnostiek en behandeling van mensen die ziek zijn – of denken te zijn – door alledaagse, meestal self-limiting aandoeningen. Ook de zorg voor terminaal zieken en het management van chronisch zieken op een manier die de praktijk samen met patiënten bepaalt, behoren tot de basiszorg.

financieel aspect gezondheidszorg huisarts journaalbericht kwaliteitsbeleid 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations