Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 6, pp 612–613 | Cite as

Screening en het geven van informatie over persoonlijke risico’s

 • A Edwards
 • S Unigwe
 • G Elwyn
 • K. Hood
Cochrane-reviews
 • 13 Downloads

Samenvatting

Achtergrond Er is weinig bekend over de wijze waarop voor- en nadelen van een screeningsprogramma het best besproken kunnen worden. Veel screeningsprogramma’s noemen gemiddelde risico’s in de discussie over deelname aan screening. Sommige screeningsprogramma’s spitsen de informatie over risico’s toe op de persoonlijke risico’s van elke individuele deelnemer.

borstkanker Cochrane-review kwaliteit van leven patiëntenvoorlichting screening 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • A Edwards
  • 1
 • S Unigwe
 • G Elwyn
 • K. Hood
 1. 1.

Personalised recommendations