Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 6, pp 589–591 | Cite as

Begeleiding en advisering

NHG-Wetenschapsdag

Samenvatting

Inleiding Onder de sterk multiculturele bevolking van een gezondheidscentrum in Amsterdam-Zuidoost werd een prevalentie van Chlamydia trachomatis (Ct) van 6,1% gevonden. Er zijn aanwijzingen voor een toename van soa. Screening kan bijdragen aan het voorkómen van complicaties bij het individu (PID, infertiliteit, EUG), en kan verdere verspreiding tegengaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations