Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 6, pp 573–577 | Cite as

Voedingsadvies is effectief preventief

 • WJE Bemelmans
Beschouwing
 • 164 Downloads

Samenvatting

Bemelmans WJE. Voedingsadvies is effectief preventief. Huisarts Wet 2003;46(6):308-11.

Een belangrijke barrière bij dieettherapie is dat, op individueel niveau, effecten op risicofactoren klein zijn in vergelijking met medicijnen. Kijken we echter naar de uitkomsten waar het werkelijk om gaat, namelijk het voorkomen van hart- en vaatziekten en voortijdige sterfte, dan blijken de effecten van dieettherapie en van statines vergelijkbaar te zijn. Dit geldt zowel voor primaire als voor secundaire preventie. Om bij secundaire preventie een coronair event of een voortijdig sterfgeval te voorkomen, is bij dieettherapie de ‘number needed to treat’ (NNT) respectievelijk ongeveer 92 en 125 (tot maximaal 500) per jaar, en bij statinetherapie 233 en 250. De resultaten van dieettherapie zijn gebaseerd op oude onderzoeken. Bij primaire preventie zijn wel positieve effecten aangetoond op hart- en vaatziekten, maar niet op sterfte. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door methodologische problemen bij dergelijk wetenschappelijk onderzoek.

Huisartsen moeten zich ervan bewust zijn dat een dieetadvies naast effecten op traditionele risicofactoren, ook effecten heeft op andere processen, zoals ontstekingsmechanismen, endotheelactivatie en hartritmestoornissen. Deze effecten leiden gezamenlijk tot preventie van hart- en vaatziekten en een lagere voortijdige sterfte. Daarom is het onjuist de gezondheidswinst van een voedingsadvies te beoordelen binnen de kaders van een NHG-Standaard en te vergelijken met speciaal voor die risicofactor ontwikkelde medicatie.

cholesterol hart- en vaatziekten preventie voeding 

Literatuur

 1. Kromhout D, Menotti A, Kesteloot H, Sans S. Prevention of coronary heart disease and lifestyle. Evidence from prospective cross-cultural, cohort, and intervention studies. Circulation 2002;105:893-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Hooper L, Summerbell CD, Higgins JPT, Thompson RL, Capps NE, Smith GD, et al. Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review. BMJ 2001;322:757-63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Truswell AS. Review of dietary intervention studies: effect on coronary events and on total mortality. Aust NZ J Med 1994;24:98-106.Google Scholar
 4. Byington RP, Jukema JW, Salonen JT, Pitt B, Bruschke AV, Hoen H, et al. Reduction in cardiovascular events during pravastatin therapy. Circulation 1995;92:2419-25.PubMedGoogle Scholar
 5. Sacks FM, Tonkin AM, Shepherd J, Braunwald E, Cobbe S, Hawkins CM, et al. Effect of pravastatin on coronary disease events in subgroups defined by coronary risk factors. The prospective pravastatin pooling project. Circulation 2000;102:1893-900.PubMedGoogle Scholar
 6. Yu-Poth S, Zhao G, Etherton T, Naglak M, Jonnalagadda S, Kris- Etherton PM. Effects of the national cholesterol education program's step I and step II dietary intervention programs on cardiovascular disease risk factors; a meta-analysis. Am J Clin Nutr 1999;69:632-46.PubMedGoogle Scholar
 7. Ebrahim S, Davey Smith G. Systematic review of randomised controlled trials of multiple risk factor interventions for preventing coronary heart disease. BMJ 1997;314:1666-74.PubMedGoogle Scholar
 8. Conlin PR, Chow D, Miller ER 3rd, Svetkey LP, Lin PH, Harsha DW, et al. The effect of dietary patterns on blood pressure control in hypertensive patients: results from the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) study. Am J Hypertens 2000;13:949-55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New Eng J Med 2001;344:1343-50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Tenenbaum A, Fisman EZ, Boyko V, Goldbourt U, Graff E, Shemesh J, et al. Hypertension in diet versus pharmacologically treated diabetics. Mortality over a 5-year follow-up. Hypertension 1999;33:1002-7.PubMedGoogle Scholar
 11. Meyer FP. Pravastatin and coronary heart disease. N Eng J Med 1999;340:1115-7.CrossRefGoogle Scholar
 12. De Lorgeril M, Renaud S, Mamelle N, Salen P, Martin JL, Monjaud I, et al. Mediterranean alpha-linolenic acid-rich diet in secondary prevention of coronary heart disease. Lancet 1994;343:1454-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Burr ML, Fehily AM, Gilbert JF, Rogers S, Holliday RM, Sweetnam PM, et al. Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes on death and myocardial reinfarction: diet and reinfarction trial (DART). Lancet 1989;334:757-61.CrossRefGoogle Scholar
 14. Singh RB, Dubnov G, Niaz MA, Ghosh S, Singh R, Rastogi SS, et al. Effect of an Indo-Mediterranean diet on progression of coronary artery disease in high risk patients (Indo-Mediterranean Diet Heart Study): a randomised single-blind trial. Lancet 2002;360:1455-61.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Leaf A. The electrophysiological basis for the antiarrhytmic actions of polyunsaturated fatty acids. Eur Heart J 2001;3(suppl D):D98-D105.Google Scholar
 16. Bemelmans WJE, Lefrandt JD, Feskens EJM, Broer J, Cohen Tervaert JW, May JF, Smit AJ. Change in saturated fat intake is associated with progression of carotid and femoral intima-media thickness, and with levels of soluble intercellular adhesion molecule-1. Atherosclerosis 2002;163:113-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Ma J, Folsom AR, Lewis L, Eckfeldt JH. Relation of plasma phospholipid and cholesterol ester fatty acid composition to carotid artery intima- media thickness: the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) study. Am J Clin Nutr 1997;65:551-9.PubMedGoogle Scholar
 18. De Caterina R, Liao JK, Libby P. Fatty acid modulation of endothelial activation. Am J Clin Nutr 2000;71(1):213-23.Google Scholar
 19. Esrey KL, Joseph L, Grover SA. Relationship between dietary intake and coronary heart disease mortality: Lipid research clinics prevalence follow-up study. J Clin Epidemiol 1996;49:211-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Thompson RL, Summerbell CD, Hooper L, Higgins JPT, Little PS, Talbot D, et al. Dietary advice given by a dietitian versus other health professional or self-help resources to reduce blood cholesterol (Cochrane Review). The Cochrane library, Issue 3, 2002. Oxford: Update Software.Google Scholar
 21. Boomsma LJ, Van Binsbergen JJ. Is voedingsvoorlichting door de huisarts zinvol? Huisarts Wet 2001;44(13):620-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations