Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 6, pp 557–557 | Cite as

Heupfracturen

Journaal
  • 28 Downloads

Samenvatting

Voor een demente dame in het verzorgingshuis zocht ik een heupbeschermer. In korte tijd had ze zich al een verbrijzelde schouder gevallen. Het wachten was op een heupfractuur. Nu bestaan er effectieve beschermers: broekjes met twee – verende – schalen op de heupen (Safehip®). Die blijken volgens een recente kostenbatenanalyse effectief,1 hoewel een nog recentere Nederlandse RCT dat weer in twijfel trekt.2 Per jaar heeft iemand zo’n 3 tot 6 nieuwe beschermers nodig. Bij de geschatte kosten van minder dan € 380 per anderhalf jaar leveren ze geld op en zelfs bij hogere kosten zijn ze per gewonnen levensjaar nog kosteneffectief.

Literatuur

  1. Colón CS, et al. An economic analysis of external hip protector use in ambulatory nursing facility residents. Age and Aging 2003;32:47-52.CrossRefGoogle Scholar
  2. Van Schoor NM, et al. Prevention of hip fractures by external hip protectors: a randomized trial. JAMA 2003;289:1957-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations