Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 6, pp 552–552 | Cite as

Lezen als nascholing

Journaal

Samenvatting

In Denemarken moeten huisartsen zich 50 uur per jaar nascholen om hun registratie te behouden. Onderzoekers waren geïnteresseerd in de vraag hoe dokters zich nascholen. Zij vroegen alle huisartsen die lid waren van de General Practitioners Organisation in Aarhus en omstreken mee te doen aan een prospectief opgezet onderzoek. Zij moesten gedurende een jaar maandelijks bijhouden hoeveel uur zij aan nascholingsactiviteiten besteedden en met welke activiteiten ze die tijd vulden. Tweeënveertig procent van de 414 aangeschreven huisartsen reageerde positief.

Literatuur

  1. Nielsen JE, et al. General practitioners’ continuing medical education: A prospective study from the County of Aarhus. Scand J Prim Health Care 2002;20:198-200.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations