Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 7, pp 543–544 | Cite as

Nascholing in de hagro:

De toekomst van de ‘erkend begeleider’
In de praktijk

Samenvatting

In de loop der jaren zijn velen opgeleid tot de functie van erkend begeleider. Dit hield in dat een van de huisartsen uit de hagro een cursus ‘Werken met DKB-pakketten’ volgde, waarna deze als begeleider werd ‘erkend’. Dan kon men zijn naam verbinden aan nascholing met behulp van DKB-pakketten of aan fto op kleine schaal. Een tijd lang is aan dit alles niet veel aandacht besteed. De lijst met erkend begeleiders werd lang, maar of iedereen op de lijst ook nog als zodanig functioneerde was niet duidelijk. Het leek alsof nascholing binnen de hagro niet meer zo interessant was.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations