Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 7, pp 483–483 | Cite as

Massage

Journaal
  • 22 Downloads

Samenvatting

Je praktijk op evidence-based wijze voeren valt niet mee. Neem nou bijvoorbeeld massage bij lage-rugklachten. Je hebt volgens de laatste richtlijnen afspraken gemaakt met de fysiotherapeuten in de regio: patiënten worden zo weinig mogelijk verwezen en als ze daar toch terechtkomen, moeten ze vooral oefenen. Dat ouderwetse kneden is zinloos, want er is geen bewijs dat het werkt. Het kost soms wel wat moeite om patiënten die desondanks menen er baat bij te hebben, van het tegendeel te overtuigen. En dan verschijnt er in het BMJ een redactioneel waarin staat dat bewijs voor de effectiviteit van massage weliswaar niet overweldigend is, maar wel bemoedigend!

fysiotherapie journaalbericht lage rugpijn 

Literatuur

  1. Ernst E. Massage treatment for back pain. BMJ 2003;326:562-3.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations