Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 7, pp 477–477 | Cite as

Studenten geneeskunde pessimistisch over huisarts

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

Studenten vinden dat het beroep van huisarts geen status heeft en denken dat huisartsen te weinig verdienen. Dat negatieve imago komt uit een enquête die de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC hield in november 2002 onder tweede-, derde- en vierdejaars studenten geneeskunde. Het ging om een kleine oriënterende steekproef onder 89 studenten. Een enkeling (3%) wist in deze studiefase huisarts te willen worden; een toenemend aantal wist steeds duidelijker dit niet te willen worden: tweedejaars 33%, derdejaars 50% en vierdejaars 62%. De studenten meldden dat er door hun medestudenten niet altijd even positief over het vak werd gesproken. De media brachten volgens hen het vak ook nogal eens negatief in de belangstelling en de studenten kregen de indruk in colleges van medisch specialisten vaker te horen wat huisartsen niet goed dan wat deze wel goed hadden gedaan.

huisarts in opleiding journaalbericht studenten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations