Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 8, pp 458–458 | Cite as

Van acariasis tot varicella

Boeken
  • 9 Downloads

Samenvatting

Een buitengewoon handig boekje over infectieziekten is dit protocollenboek van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding. Ondanks de ruim 500 pagina's is het een handzaam boek met gestandaardiseerde besprekingen van 65 verschillende infectieziekten variërend van erythema infectiosum tot de pest, van impetigo tot modderkoorts en van hoofdluis tot Krim-Congo hemorragische koorts. Systematisch worden per aandoening besproken

boekbespreking infectieziekte 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations