Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 8, pp 416–416 | Cite as

Aantal honderdplussers neemt toe

Journaal
  • 4 Downloads

Samenvatting

In 2002 was 1 op de 13.000 Nederlanders 100 jaar of ouder, 50 jaar geleden was dat nog 1 op de kwart miljoen. Er zijn dus veel meer honderdplussers dan in 1953, maar ze zijn nog steeds een zeldzaamheid. De meeste honderdplussers zijn vrouwen (85%). Een kwart van de honderdplussers woont zelfstandig en 10% woont in bij familie.

journaalbericht ouderen sterfte 

Literatuur

  1. Garssen J. Relatief sterke toename honderdplussers. Bevolkingstrends. Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 2003;51:67-70.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations