Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 9, pp 380–383 | Cite as

Veranderingen in patiëntencontacten na centralisatie van huisartsenzorg op een spoedeisendehulpafdeling

  • I van der Heijden
  • L Schuwirth
Journaal

Samenvatting

Van der Heijden I, Schuwirth L. Veranderingen in patiëntencontacten na centralisatie van huisartsenzorg op een spoedeisendehulpafdeling.

Huisarts Wet 2003;46(9):493-5.

Doel Evaluatie van veranderingen in aantallen en kenmerken van patiëntencontacten na invoering van een centrale huisartsenpost geïntegreerd met de spoedeisendehulpafdeling (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM).

Methode Gedurende 2 weken in 1999 en 2000 zijn gegevens verzameld van alle patiëntencontacten op de SEH en de Eerste Hart Hulp van het AZM, de ambulancedienst van Maastricht en de huisartsenpost.

Resultaten Het aantal patiëntencontacten op de SEH nam met 25% af; er kwamen vooral minder zelfverwijzers. De nabehandeling van patiënten op de SEH verschilt per categorie verwijzer.

Het aantal patiëntencontacten op de huisartsenpost is kleiner dan verwacht op basis van een schatting in 1998. Er is sprake van een verschuiving van de aard van het contact: het aantal telefonische contacten en visites bleek lager en het aantal consulten aanzienlijker hoger dan we aanvankelijk dachten.

Conclusie Integratie van de centrale huisartsenpost met de SEH geeft een afname van 25% van het patiëntenaanbod op de SEH.

Huisartsen selecteren scherper dan de patiënt zelf. Oneigenlijke hulpvragen van zelfverwijzers worden buiten kantooruren op de huisartsenpost weggefilterd. Buiten kantooruren neemt de werkbelasting van de huisarts toe.

dokterspost onderzoek praktijkvoering spoedeisende zorg waarnemen 

Abstract

Van der Heijden I, Schuwirth L. Changes in number and characteristics of patients attending the Accident and Emergency department after centralisation of GPs’ out-of-hours care. Huisarts Wet 2003;46(9):493-5.

Objective Evaluation of changes in the numbers and characteristics of patients after centralisation of GPs’ out-of-hours care integrated with the Accident and Emergency department (A&E).

Method In the period from 1 to 14 November 1999 and the same period in 2000, all patients attending the A&E and the Emergency Coronary Care department of the Academic Hospital in Maastricht, transported by the ambulance service of Maastricht and cared for by the centralised GPs’ out-of-hours care service were recorded.

Results A decrease of 25% in the number of patients attending the A&E occurred after the centralised GPs’ out-of-hours care was integrated with the A&E. This was mainly due to a decrease in self-referrals. Treatment characteristics varied depending on the source of the referral to the A&E. Fewer patients than expected contacted the centralised GPs’ outof- hours care. A shift in the nature of contact was observed: a considerable decrease in telephone calls and house calls and an increase in the number of consultations.

Conclusion Integration of centralised GPs’ out-of-hours care with the A&E decreased the number of patients attending the A&E by 25%.

General practitioners provide better selection than self-referred patients.

Out of hours, inappropriate attenders at the A&E are filtered out by the GPs.

Literatuur

  1. Meyboom-de Jong B, Van der Kam WJ, Pierik EGJM, Bosveld HPE. Geen vrijdagmiddagpiek in de patiëntenstroom naar de afdeling Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle, mei/juni 1997. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2563-66.Google Scholar
  2. Creutzberg CL, Jansen PP, Merkelbach JW. EHBO-bezoek: eerste- of tweedelijnskarakter? Ned Tijdschr Geneeskd 1989;133:73-6.PubMedGoogle Scholar
  3. Murphy AW. ‘Inappropriate’ attenders at accident and emergency departments l: Definition, incidence and reasons for attendance. Fam Pract 1998;15:23-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Van Duin BJ, Garnier FPM. Eerste hulpbezoek in Amsterdam-West. Huisarts Wet 1992;35:350-1.Google Scholar
  5. Van Geloven AAW, Luitse JSK, Simons MP, Obertop H. Door de huisarts verwezen patiënten en zelfverwijzers op de afdeling spoedeisende hulp. Huisarts Wet 2000;43:516-7.Google Scholar
  6. Murphy AW, Bury G, Plunkett PK, Gibney D, Smith M, Mullan E, et al. Randomised controlled trial of general practitioner versus usual medical care in an urban accident and emergency department: process outcome, and comparative cost. BMJ 1996;312:1135-42.PubMedGoogle Scholar
  7. Dale J, Lang H, Roberts JA, Green J, Glucksman E. Cost effectiveness of treating primary care patients in accident and emergency: a comparison between general practitioners, senior house officers, and registrars. BMJ 1996;312:1340-4.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations