Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 9, pp 363–363 | Cite as

Stress debriefing na bevalling

Journaal
  • 27 Downloads

Samenvatting

‘Zou debriefing dan misschien helpen na een bevalling?’ ‘Helpen voor wat?’ ‘Het voorkomen van een posttraumatische stressstoornis of van depressie, natuurlijk!’

depressie journaalbericht kraambed zwangerschap 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations