Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 9, pp 361–361 | Cite as

Literatuur en ziekte

Journaal

Samenvatting

Opnieuw publiceren we in H&W een aantal essays over literatuur en ziekte. Literatuur kan ons immers iets leren over hoe mensen omgaan met ziekte en lijden. Onze vorige serie viel bij veel lezers in goede aarde, vandaar dat we het dit jaar weer doen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations