Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 10, pp 353–354 | Cite as

Bij de casus over reanimatie:

Reanimeren kun je leren
Journaal

Abstract

In de kennistoets praten de huisartsen en praktijkassistentes van een gezondheidscentrum over het vernieuwde reanimatieschema. Dit is veranderd van CAB in ABC, en daarmee aangepast aan internationale richtlijnen.1 Een ABC-schema lijkt zo eenvoudig. Toch zijn de huisartsen en praktijkassistentes in de kennistoets de betekenis achter de letters alweer een beetje vergeten, ook al hebben ze net een cursus gevolgd. Hoe houd je die kennis up-to-date?

Literatuur

  1. Richtlijnen voor de basale reanimatie van de volwassenen. In: Richtlijnen Reanimatie 2002 in Nederland. Den Haag: Nederlandse Reanimatie Raad, 2002:8-16.Google Scholar
  2. Berden HJJM, Willems FF, Ten Have FTM, Van Egmond J, Driessen JJ, Pijls NHJ. De primaire reanimatievaardigheid van de huisarts. Ned Tijdschr Geneeskd 1988;132:1797-801.PubMedGoogle Scholar
  3. Koster RW, Berden HJJM. Richtlijn ‘Reanimatie’, herziening 2002. Ned Tijdschr Geneesk 2003; 147:489-93.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations