Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 10, pp 280–280 | Cite as

Polypill

Journaal
  • 2 Downloads

Samenvatting

De BMJ had zich nog nauwelijks vergaloppeerd aan de uitspraak dat een pil met een beetje statines, antihypertensiva, acetylsalicylzuur en foliumzuur ons het eeuwige leven zou geven (bmj.com/cgi/content/ full/326/7404/1419) of een week later meldde een ander gerenommeerd tijdschrift dat er geen bewijs is dat vitaminen enig effect hebben op de sterfte aan hart- en vaatziekten (Ann Intern Med 2003;139:56-70). Hoewel er in cohortonderzoeken enig verband leek te zijn tussen vitaminegebruik en het optreden van hart- en vaatziekten, konden onderzoekers dat in een zeer uitgebreide meta-analyse niet aantonen. Ook de US Preventive Services Task Force concludeert in een heel recente richtlijn dat er geen bewijs is voor het effect van vitamine A, C, E en foliumzuur (www.guideline.gov).

geneesmiddelen hart- en vaatziekten journaalbericht preventie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations