Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 193–193 | Cite as

Delegatie van bloeddrukcontroles

Ingezonden
  • 6 Downloads

Samenvatting

Als de standaardmethode voor bloeddrukmeting, namelijk de conventionele meting door de (huis)arts verricht door middel van een kwikkolom, voldoet aan strikte kwaliteitscriteria is haar betrouwbaarheid groot. Maar deze noodzakelijke voorwaarden zijn op de werkvloer van de huisarts nauwelijks haalbaar. Herhaalde bloeddrukmetingen na 5 minuten rust, aan een deflatiesnelheid van de manchet van 2 mm/sec bij een patiënte met een systolische bloeddruk van >200 mmHg, waarbij men zich eerst een indruk heeft gemaakt van deze systolische bloeddruk door een palpatie van de radialispols bij maximale druk… duurt bijna 15 minuten. Dat is zelfs voor een Vlaamse huisarts te lang. Daarenboven bieden herhaalde metingen een gedeeltelijke oplossing: Brueren toonde aan dat in geval van initiële matige bloeddrukverhoging er na 4 metingen nog een overschatting blijft van 56% voor de systolische en 38% voor de diastolische bloeddruk.1 Paul Little concludeert nogal scherp als besluit van zijn vergelijkend onderzoek in de eerste lijn: ‘It is time to stop using high blood pressure readings documented by general practitioners to make treatment decisions.’2 Meer en meer huisartsen zijn het hiermee eens.

bloeddrukmeting hart- en vaatziekten hypertensie ingezonden zelfzorg 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations