Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 12, pp 138–138 | Cite as

Beste dokter nog niet aan te wijzen

Journaal
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het totale handelen van dokters in de dagelijkse praktijk is voorlopig nog niet te kwalificeren als goed of slecht. Een groep Amerikaanse onderzoekers heeft de huidige stand van zaken van de beoordeling van het klinisch handelen van dokters in kaart gebracht. Ze waren hiertoe aangemoedigd omdat steeds meer instanties een keurmerk aan dokters willen geven. Patiënten willen weten aan wie ze zich toevertrouwen en verzekeraars willen alleen met de beste (lees meest kosteneffectieve) dokters een contract afsluiten. Ook voor de herregistratie binnen de beroepsgroep moet er een maat gesteld worden. Problemen met deze maat zijn er volgens de auteurs nog legio. Een dokter die bijna altijd dezelfde handeling doet, zoals een hartchirurg, kan wel beoordeeld worden op de postoperatieve mortaliteit.

huisartsgeneeskunde journaalbericht kwaliteit van zorg kwaliteitsbeleid 

Literatuur

  1. Landon BE, et al. Physician clinical performance assessment (prospects and barriers). JAMA 2003;290:1183-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations