Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 13, pp 109–109 | Cite as

Medisch callcenter 4

Ingezonden
  • 4 Downloads

Samenvatting

Over het callcenter van Achmea heb ik vanuit het veld (inspectie, NHG, LHV) weinig positief commentaar gehoord of gezien. Graag wil ik als gebruiker enig commentaar geven.

ingezonden praktijkassistente praktijkvoering telefoon triage 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations