Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 1, pp 870–870 | Cite as

Urine-incontinentieboekbesprekinggezondheidsraadincontinentie

  • Doreth Teunissen
Boeken
  • 67 Downloads

Samenvatting

De gezondheidsraad kreeg van de minister van WVS het verzoek het onderwerp urine-incontinentie nader te analyseren. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de commissie zijn in deze publicatie beschreven.

Literatuur

  1. Gezondheidsraad. Urine-incontinentie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001, publicatie 2001/12; 53 pagina's. ISBN 90-5549-375-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Doreth Teunissen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations