Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 1, pp 863–864 | Cite as

Belangenverstrengelingbelangenverstrengelingingezondenredactionele aangelegenheid

Ingezonden
  • 2 Downloads

Samenvatting

Uw commentaar in het journaal van nummer 11 van H&W (H&W 2001;44:473) gaat in op de belangenverstrengeling tussen onderzoekers en industrie.

Literatuur

  1. CURE investigators. Effects of clopidrogel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med 2001;345:494-502.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations