Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 1, pp 827–827 | Cite as

Gerechtigheid voor de second opinionjournaalbericht second opinion

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

Herma Coumou heeft sinds 1988 een second-opinionpraktijk in Amsterdam. Daar probeert zij patiënten die behoefte hebben aan een second opinion omdat ze voor een complexe medische beslissing staan, te ondersteunen door actuele medische literatuur te bespreken, uitleg te geven over het ‘medisch redeneren’ en vragen voor de behandelend arts te formuleren. Zij heeft van 1991 tot 1995 haar eigen praktijk onderzocht met de vraag of het allemaal lukte zoals het bedoeld was, en daarover een proefschrift geschreven.

Literatuur

  1. Coumou H. Second opinion. De keuze is aan u [Dissertatie]. Amsterdam: Boom, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations