Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 1, pp 819–819 | Cite as

Griep

Journaal
  • 19 Downloads

Samenvatting

Wellicht valt het opnieuw mee, de griepepidemie. Maar elk jaar is er opnieuw kans op een echte pandemie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations