Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 2, pp 761–761 | Cite as

Herkomst registreren of niet?allochtonenjournaalbericht

Journaal
  • 10 Downloads

Samenvatting

De krant meldde eind november dat in de Tweede Kamer (vooral bij PvdA en VVD) stemmen opgaan om de herkomst van burgers niet langer te registreren. Achterliggende filosofie: het is zinloos om allochtone herkomst te onderscheiden van autochtone. Die eenheidsgedachte (‘wij zijn allemaal Nederlanders’) klinkt misschien mooi, maar waarom stribbelt die enkele wetenschapper in de kamer (Agnes Kant bijvoorbeeld) niet tegen? Registratie van etnische afkomst is namelijk wetenschappelijk zinvol. Er zijn opvallende gezondheidsverschillen tussen autochtonen en allochtonen die enkel door goede epidemiologische gegevens zijn te onderzoeken; etniciteit is daarbij een obligaat gegeven.

Literatuur

  1. Anoniem. Stempel ‘allochtoon’ zint Kamer niet meer. De Volkskrant, 28 november 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations