Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 3, pp 689–689 | Cite as

Kwetsbaarheid in voorlichtingscampagnesjournaalbericht voorlichting

Journaal

Samenvatting

Angstinductie is al jaren een van de fundamenten van voorlichtings- en preventiecampagnes. In feite is het een tweetrapsraket: men speelt in op het angstgevoel van de ontvanger van de boodschap (bijvoorbeeld via gruwelijke foto's van aidspatiënten), waarbij men hoopt dat de aanbeveling (bijvoorbeeld ‘vrij veilig’) daardoor eerder ter harte genomen wordt. Maar is die stap van angstgevoel naar omarming van de aanbeveling inderdaad zo vanzelfsprekend?

Literatuur

  1. Das EHHJ. How fear appeals work – Motivational biases in the processing of fear-arousing health communications [Proefschrift]. Thela Thesis: Utrecht, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations