Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 4, pp 675–675 | Cite as

In liefde en oorlog…arts-patiëntrelatie boekbespreking huisartsgeneeskunde

  • Henriëtte van der Horst
Boeken
  • 4 Downloads

Samenvatting

Af en toe ontkom je er niet aan als je weer eens in een lastig parket zit. De patiënt heeft je klem gezet, dus verzin je – al dan niet wanhopig – een list. De patiënt die je al voorspeld had dat een dagboek echt geen nieuwe aanknopingspunten zou opleveren voor het aanpakken van zijn door jou als functioneel geduide klachten, kijkt je triomfantelijk aan als het dagboek ter sprake komt. Inderdaad, het doorworstelen heeft weinig houvast opgeleverd.

Literatuur

  1. Wiersma Tj, Boukes FS, redactie. Listen voor de huisarts. Utrecht: Van der Wees, 2001; 158 pagina's, € 15,75. ISBN 90-5805-046-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Henriëtte van der Horst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations