Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 4, pp 649–654 | Cite as

Knobbel in de borstanamnese borstkanker borstklieraandoeningen laboratoriumonderzoek lichamelijk onderzoek mammografie

 • E H Hochheimer
 • H G L M Grundmeijer
 • E de Jong
 • G J den Heeten
Diagnostiek

Samenvatting

In Nederland zal de huisarts bij een knobbel in de borst zelf het risico inschatten en het beleid daarop afstemmen. Veel vroeger geleerde symptomen en klachten hebben geen voorspellende waarde of zijn zo zeldzaam dat de betekenis voor de dagelijkse praktijk verwaarloosbaar is. Lactatie in de voorgeschiedenis, langer bestaande ingetrokken tepel, melkachtige afscheiding (uniof bilateraal), pijn of verschil in grootte hebben geen betekenis. Een ulcus of sinaasappelhuid wordt tegenwoordig niet meer gezien. Van veel groter belang zijn de leeftijd van patiënte, de (familiaire) voorgeschiedenis en eventuele genetische gegevens. Hoewel het aanvullend beeldvormend onderzoek binnen de diagnostiek niet meer is weg te denken, moet het vanwege de grote kans op foutpositieve uitslagen bij een lage voorafkans alleen op indicatie gebruikt worden.

Literatuur

 1. Duijm LEM. Breast imaging for general practice: a transmural management study [Proefschrift]. Utrecht: Universiteit van Utrecht, 1998.Google Scholar
 2. Beusmans GHMI, De Geus CA, Hinloopen R, Huygen FJA, Kersten-van Beek, Roelfsema WJ. NHG-standaard mammografie. Huisarts Wet 1990;33:26-32.Google Scholar
 3. Meijboom-de Jong B, Van Veen WA. Borstzelfonderzoek. Huisarts Wet 1984;27:421-5.Google Scholar
 4. Thomas DB, Dao Li Gao, Self SG, Allison CJ, Tao Y, Mahloch J, et al. Randomized Trial of Breast self-examination in Shanghai: Methodology and Prelimanary Results. J Nat Cancer Institute 1997;89:5:355-65.CrossRefGoogle Scholar
 5. Lister D, Evans AJ, Burell HC, Blamey RW, Wilson AR, Pinder SE, et al. The accuracy of breast ultrasound in the evaluation of clinically benign discrete, symptomatic breast lumps. Clin Radiol 1998;53(7):490-2.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Berek JS. Gynaecology. 12th ed. Baltimore: Williams & Williams, 1997.Google Scholar
 7. Robbins L. Pathologic Basis of Disease. 5th ed. Philadephia: Saunders, 1994.Google Scholar
 8. Hunter TB Roberts, CC, Hunt KR, Fajardo NL. Occurence of fibroadenomas in postmenopausal women referred for breast biopsy. J Am Geriatr Soc 1996;44(1):61-4.PubMedGoogle Scholar
 9. Lamberts H. In het huis van de huisarts. Lelystad: Meditekst, 1994.Google Scholar
 10. Tilanus-Linthorst MMA. Gunstige resultaten van periodieke controle bij vrouwen met verhoogd risico van borstkanker; retrospectief onderzoek. Ned Tijdschr Geneesk 1995;139(9):445-9.Google Scholar
 11. Offit K, Brown K. Quantitating familial cancer risk: a resource for clinical oncologists. J Clin Oncol 1994;12:1724-36.PubMedGoogle Scholar
 12. Duijm LEM, Guit GL, Hendriks JH, Zaat JO, Mali WP. Value of breast imaging in women with painful breasts: observational follow up study. Br Med J 1998;317:1492-5.Google Scholar
 13. Chalabian J, Dunnigton G. Does our current assessment assure competency in clinical breast evaluation. Am J Surg 1998;175(6):497-502.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Saiz E, Toonkel R, Poppiti TJ jr, Robinson MJ. Infiltrating breast carcinoma smaller than 0,5 centimeters: is lymph node dissection necessary? Cancer 1999;85(10):2206-11.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Den Heeten GJ, Van Rooij WJ, Roukema JA. Echografie is van belang als aanvullend onderzoek bij mammografie. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137(46):2378-83.Google Scholar
 16. Duijm LE, Guit GL, Zaat JO, Koomen AR, Willebrand D. Sensitivity, specificity and predictive values of breast imaging in the detection of cancer. Br J of Cancer 1997;76:377-81.Google Scholar
 17. Helvie MA, Pennes DR, Rebner M, Adler DD. Mammographic follow-up of low-suspicion lesions: compliance rate and diagnostic yield. Radiology 1991;178:155-8.PubMedGoogle Scholar
 18. Olsen O, Gotzsche PC. Screening for breast cancer with mammography (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2001.Google Scholar
 19. Perre CL, De Hooge P, Hustinx PA, Muller JWTh. Echografisch onderzoek van de palpabele mammatumor zeer waardevol. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:2347-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • E H Hochheimer
  • 1
 • H G L M Grundmeijer
 • E de Jong
 • G J den Heeten
 1. 1.

Personalised recommendations