Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 4, pp 607–607 | Cite as

Huisartsgeneeskunde in de medische faculteit te Enschede

Journaal
  • 2 Downloads

Samenvatting

In de plannen voor een faculteit der geneeskunde te Enschede zal de zorg voor de individuele patiënt centraal staan. Dat biedt goede kansen voor een sectie huisartsgeneeskunde. De profielschets voor de leerstoel huisartsgeneeskunde vermeldt onder andere dat van de beide hoogleraren verwacht wordt dat zij of hij gedurende ten minste drie dagen per week verantwoordelijk is voor een eigen groep patiënten. Immers, anders dan klinische hoogleraren die hun ervaring kunnen houden door enkele dagdelen polikliniek te doen, bestaat de kern van de huisartsgeneeskunde in continuïteit van zorg en een persoonlijke relatie, zo luidt de filosofie in de nieuwe NHG/LHV-visie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations