Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 4, pp 598–598 | Cite as

Artsen en patiënten eens over chronische vermoeidheidjournaalberichtpatiëntenvermoeidheid

Journaal
  • 23 Downloads

Samenvatting

Volgens veel artsen zit chronische vermoeidheid ‘tussen de oren’. CVS-patiënten daarentegen, zijn ervan overtuigd dat hun chronische en invaliderende aandoening een lichamelijke oorzaak heeft. Vandaar dat zij liever over ‘myalgische encefalomyelitis’ (ME) praten. ME-patiënten hebben een grote behoefte aan begrip en erkenning. Zo bezien lijkt het een onmogelijke zaak om patiënten en artsen op één lijn te krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations