Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 5, pp 552–559 | Cite as

Ervaren werkdruk van de huisarts bij de zorg voor ouderen met psychische stoornissendementie depressie huisarts onderzoek ouderen werkbelasting zorg

De Leiden 85-plus Studie
 • J Gussekloo
 • JAH Eekhof
 • AJM de Craen
 • RGJ Westendorp
Onderzoek

Samenvatting

Gussekloo J, Eekhof JAH, De Craen AJM , Westendorp RGJ. Ervaren werkdruk van de huisarts bij de zorg voor ouderen met psychische stoornissen. De Leiden 85-plus Studie. Huisarts Wet 2002;45(5):238-44.

Inleiding Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaren werkdruk van huisartsen bij de zorg voor ouderen. Wij onderzochten of de huisarts de zorg voor ouderen met psychische stoornissen meer belastend vindt dan de zorg voor ouderen zonder psychische stoornissen.

Methode Bij een cohort van 554 deelnemers aan de Leiden 85-plus Studie die zelfstandig of in een verzorgingshuis woonden, werd informatie verzameld over het cognitief functioneren (Mini-Mental State Examination, MMSE) en het voorkomen van depressieve kenmerken (Geriatric Depression Scale, GDS). De 72 huisartsen van deze ouderen werden geïnterviewd om het aantal contacten per jaar en de door de huisarts ervaren werkdruk te meten.

Resultaten Voor tweederde van alle 85-jarige deelnemers beoordeelde de huisarts de ervaren werkdruk als weinig belastend. Het aantal contacten en de contacttijd met de patiënt nam toe bij stijgende ervaren werkdruk door de huisarts. Ouderen die cognitief slecht functioneerden (MMSE-score <19) en ouderen met depressieve kenmerken (GDS-score =5) werden tweemaal zo vaak door de huisarts als zwaar belastend ervaren. Dit was onafhankelijk van het aantal contacten per jaar.

Conclusie Huisartsen ervaren een hogere werkdruk bij de zorg voor oudste ouderen met psychische stoornissen.

Literatuur

 1. Harmsen JAM, Bernsen RMD, Bruijnzeels MA, Bohnen AM. Werkbelasting van huisartsen: objectieve toename in 9 praktijken in Rotterdam en omgeving, 1992-1997 en een extrapolatie naar 2005. Ned Tijdschr Geneesk 2001;145:1114-8.Google Scholar
 2. Lamberts H. In het huis van de huisarts. Verslag van het transitieproject. Lelystad: Meditekst, 1989.Google Scholar
 3. De Bakker D, Abrahamse H, Van den Hooven H, et al. Jaarrapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) 1998. Utrecht: LINH, 1999.Google Scholar
 4. Groenewegen PP, Hutten JB. The influence of supply-related characteristics on general practitioners' workload. Soc Sci Med 1995;40:349-58.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose. Episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 6. Ford G, Taylor R. The elderly as underconsulters: a critical reappraisal. J R Coll Gen Pract 1985;35:288-90.Google Scholar
 7. O'Neill C, Groom L, Avery AJ, Boot D, Thornhill K. Age and proximity to death as predictors of GP care costs: results from a study of nursing home patients. Health Econ 2000;9:733-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Van der Molen T, Meyboom-de Jong B, Smith RJA. Hoogbejaarden in en buiten het verzorgingshuis. Huisarts Wet 1991;34:377-82.Google Scholar
 9. Groom L, Avery AJ, Boot D, O'Neill C, Thornhill K, Brown K, et al. The impact of nursing home patients on general practitioners workload. Br J Gen Pract 2000;50:473-6.PubMedGoogle Scholar
 10. Pell J, Williams S. Do nursing home residents make greater demands on GPs? Prospective comparative study. Br J Gen Pract 1999;49:527-30.PubMedGoogle Scholar
 11. Katz RC. Difficult patients as family physicians perceive them. Psychological Reports 1996;79:539-44.PubMedGoogle Scholar
 12. Gussekloo J, Van Haaren KMA, Dekker FW. Chronisch klagende patiënten in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1992;35:500-2.Google Scholar
 13. Smith R. Why are doctors so unhappy? There are probably many causes, some of them deep. BMJ 2001;322:1073-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg. Toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1992.Google Scholar
 15. Von Faber M, Bootsma-van der Wiel A, Van Exel E, Gussekloo J, Lagaay AM, Van Dongen E, et al. Successful Aging in the Oldest Old: Who can be characterized as successfully aged? Arch Intern Med 2001;161:2694-700.CrossRefGoogle Scholar
 16. Van Exel E, Gussekloo J, De Craen AJM, Bootsma-van der Wiel A, Houx P, Knook DL, et al. Cognitive function in the oldest old. Women perform better than men. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001 ;71 :29-32.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Bootsma-van der Wiel A, Gussekloo J, De Craen AJM, Van Exel E, Knook DL, Lagaay AM, et al. Disability in the Oldest Old : "can do" or "do do" ? J Am Geriatr Soc 2001;49:909-14.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-Mental State" A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-98.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Tombaugh TN, McIntyre NJ. The Mini-Mental State Examination: A comprehensive review. J Am Geriatr Soc 1992:40;922-35.PubMedGoogle Scholar
 20. Yesavage J, Brink TL. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psych Res 1983;1:37-49.Google Scholar
 21. Hollander M, Wolfe DA. A distribution free test for ordered alternatives (Jonckheere, Terpstra) In: Hollander M, Wolfe DA, editors. Nonparametric Statistical Methods. New York: Wiley, 1999:202-12.Google Scholar
 22. Groenewegen PP, Hutten JB. Workload and job satisfaction among general practitioners: a review of the literature. Soc Sci Med 1991;32:1111-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Van den Hombergh P, Grol R, Van den Hoogen HJM, Van den Bosch WJHM. Werkbelasting en ervaren werkdruk van de huisarts. Huisarts Wet 1997;40:376-81.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • J Gussekloo
  • 1
 • JAH Eekhof
 • AJM de Craen
 • RGJ Westendorp
 1. 1.

Personalised recommendations