Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 6, pp 524–524 | Cite as

Amsterdamse cohortstudiesboekbesprekingHIVSOA

  • Jan van Bergen
Boeken
  • 3 Downloads

Samenvatting

Dit boekje geeft kort de belangrijkste resultaten weer van de Amsterdamse cohortstudies (ACS). De ACS zijn in 1984 van start gegaan. Het betreft diverse longitudinale, prospectieve HIV-onderzoeken onder homoseksuele mannen en druggebruikers. De onderzoeken zijn een gezamenlijke inspanning van de GG&GD, het CLB en diverse afdelingen van de Universiteit van Amsterdam.

Literatuur

  1. Wolthers KC, De Roda Husman AM. The Amsterdam Cohort studies on hiv infection and aids. A summary of the results 1996-2000. Amsterdam, 2001. ISBN 90-9015506-6Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Jan van Bergen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations