Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 6, pp 507–508 | Cite as

De kritiek op kankerscreening is wel degelijk gefundeerdborstkanker Cochrane-review preventie screening

 • Raimond Giard
Discussie

Samenvatting

Wie kritische kanttekeningen plaatst bij de zo heilzwangere praktijk van kankerscreening heeft het niet gemakkelijk; men raakt betrokken in een verbeten gevecht dat alle kenmerken heeft van een dogmatische geloofsstrijd.1 Er staan daarbij kennelijk zowel grote belangen als prestige op het spel.2 Door de frontale wijze waarop de Deense onderzoekers de aanval hebben ingezet, is het debat ‘uit de toon’ gegaan. Toch stellen zij cruciale vragen, die te snel uit het zicht raken als de discussie verzandt in ‘welles-nietes’. Van Veen stelt dat mijn beweringen door feitelijke onjuistheden worden onderbouwd. Maar wat zijn dan ‘feitelijke onjuistheden’? Een ‘feit’ heeft, volgens de lexicale definitie, werkelijk plaatsgehad en ‘onjuistheid’ is geen norm maar een conclusie.

Literatuur

 1. Yamey G, Wilkes M. The PSA storm. Questioning cancer screening can be a risky business in America. BMJ 2002;324:431.CrossRefGoogle Scholar
 2. Charatan F. The great American mammography debate. BMJ 2002;324:432.CrossRefGoogle Scholar
 3. Fraser SW, Greenhalgh T. Coping with complexity: educating for capability. BMJ 2001;323:799-803.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Holash J, Maisonpierre PC, Compton D, Boland P, Alexander CR, Zagzag D, et al. Vessel cooption, regression, and growth in tumors mediated by angiopoietins and VEGF. Science 1999;284:1994-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. De Vries N, Van Riel LLCM, Van de Putte LBA. Research in complex disease. Lancet 2002;359:1243-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Black WC, Haggstrom DA, Welch GH. All-cause mortality in randomised trials of cancer screening. J Natl Cancer Inst 2002;94:167-73.PubMedGoogle Scholar
 7. Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, Frisell J, Nordenskjöld B, Rutqvist LE. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedisch randomised trials. Lancet 2002;359:909-19.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Juffs HG, Tannock IF. Screening trials are even more difficult than we thought they were. J Natl Cancer Inst 2002;94:156-6.PubMedGoogle Scholar
 9. Giard RWM, Hart W. De pretenties en prestaties van kankerscreening. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146: ter perse.Google Scholar
 10. Grimes DA, Schulz KF. Uses and abuses of screening tests. Lancet 2002;359:881-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations