Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 6, pp 471–471 | Cite as

Sint Janskruid en placebo bij depressiealternatieve geneeswijze depressie journaalbericht placebo

Journaal
  • 37 Downloads

Samenvatting

Het gebruik van hypericum (Sint Janskruid) bij de behandeling van depressie is de laatste jaren toegenomen. In een placebogecontroleerd dubbelblind multi-centeronderzoek werd nu opnieuw de onwerkzaamheid van dit middel aangetoond.1, 2 Opmerkelijk was echter dat de voorschrijvende dokter in de praktijk zo gemakkelijk op het verkeerde been werd gezet. Vier van de tien patiënten reageerden goed op hypericum, maar bij een placebo bleken dat er wel vijf van de tien te zijn.

Literatuur

  1. Hypericum Depression Trial Study Group. Effect of Hypericum perforatum (St. John’s wort) in major depressive disorder. A randomized controlled trial. JAMA 2002;287:1807-14.Google Scholar
  2. Shelton RC, Keller MB, Gelenberg A, Dunner DL, Hirschfeld R, Thase ME, et al. Effectiveness of St John’s wort in major depression. JAMA 2001;285:1978-86.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Walsh BT, Seidman SN, Sysko R, Gould M. Placebo response in studies of major depression. Variable, substantial, and growing. JAMA 2002;287:1840-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations