Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 6, pp 467–467 | Cite as

Peper en maagpijnjournaalbericht maagklachten maagpijn

Journaal

Samenvatting

We zijn intussen wel erg afgedwaald van het melkdieet bij maaglijden, nu pepers ook blijken te helpen. Italiaanse onderzoekers onderzochten of rode pepers helpen bij functionele maagklachten. Dertig patiënten kregen at random driemaal per dag capsules met 2,5 gram rode-peperpoeder of een placebo. Na twee weken hadden beide groepen al wat minder klachten ten opzichte van de uitgangswaarden. Na drie weken hadden peperslikkende patiënten significant minder symptomen, waaronder minder bovenbuikspijn, opgeblazen gevoel en misselijkheid dan de controlepatiënten. In de pepergroep daalde de symptoomscore in 5 weken tijd met 60% versus 30% bij de placebogroep. Twee peperslikkers stopten vanwege toename van maagpijn. Mogelijk vermindert de capsicaïne in de pepers de gevoeligheid van de nocioceptieve C-vezels in het maagslijmvlies.

Literatuur

  1. Bortolli M, Coccia G, Grossi G. Red pepper and functional dyspepsia. N Eng J Med 2002;346:947-8.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations