Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 6, pp 463–463 | Cite as

Voorlichting en abortus

Journaal
  • 69 Downloads

Samenvatting

Het aantal abortussen neemt toe, vooral bij allochtone vrouwen. Sinds kort is er over anticonceptie informatiemateriaal in vele talen. De Rutgers Nisso Groep ontwikkelde een pilfolder in elf talen, bedoeld ter ondersteuning van persoonlijke of groepsvoorlichting of tijdens eenspreekuur. Het NIGZ ontwikkelde een set grote voorlichtingsplaten over geboorteregeling die gebruikt kan worden bij groepsvoorlichting (in de eigen taal en cultuur). Via de website van het NIGZ is een tekst in tien verschillende talen over de meest gebruikte anticonceptiemethoden te downloaden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations