Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 7, pp 459–459 | Cite as

De invloed van presentatiewijze van diagnostische testuitslagen op ziektekansschattingen van huisartsenevidence based medicineNHG-wetenschapsdag

 • G. ter Riet
 • J. Steurer
 • J. E. Fischer
 • M. Koller
 • L. M. Bachmann
NHG-Wetenschapsdag

Samenvatting

Inleiding Dagelijks beoordeelt de huisarts resultaten van diagnostische tests.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • G. ter Riet
  • 1
 • J. Steurer
 • J. E. Fischer
 • M. Koller
 • L. M. Bachmann
 1. 1.

Personalised recommendations