Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 7, pp 447–447 | Cite as

Visie (2)commentaarcontinuïteithuisartsgeneeskundeingezondenintegrale zorgpatiëntenparticipatieWoudschoten

  • H. Roelink
Ingezonden
  • 5 Downloads

Samenvatting

Met de inhoud van het commentaar op de Visie op de Huisarts (H&W 2002;44(5): 230-1) ben ik het geheel eens. Toen ik de eerste bijeenkomst van het NHG hierover in het KNMG-gebouw bijwoonde, kreeg ik uit de discussie al de indruk die in het rapport Huisartsenzorg 2012 wordt bevestigd: een rapport over organisatie, niet zozeer over de wezenlijke taak van de huisarts en zijn relatie tot de patiënt en beider plaats in de samenleving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • H. Roelink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations