Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 8, pp 393–393 | Cite as

Voeding en leefstijl als risicofactoren voor harten vaatziektenboekbesprekinghart- en vaatziektenleefstijlpreventievoeding

  • Frans Rutten
Boeken
  • 175 Downloads

Samenvatting

Dit boek is vlot geschreven en geeft op een compacte wijze informatie over het effect van gezonde voeding en leefstijl op het risico voor hart- en vaatziekten. Het boek beslaat drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het ongunstige effect van een te hoge serumcholesterol-spiegel besproken en hoe dit met voeding gunstig is te beïnvloeden. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij het effect van een te hoge bloeddruk en het ‘marginale’ effect van zoutbeperking hierbij. Het effect van zoutbeperking blijkt in het niet te vallen bij de winst die met andere voedingsadviezen te halen is. In het laatste hoofdstuk wordt het effect van gezonde voeding in combinatie met een gezondere leefstijl (zoals stoppen met roken en meer lichaamsbeweging) besproken.

Literatuur

  1. Van Everdingen JJE, Kleijwegt NP, Kromhout D. Risico's voor hart en vaten. Een pleidooi voor een gezonde voeding en leefstijl. Overveen/Alphen aan den Rijn: Belvédère/Medidact, 2002. 102 pagina's, € 16,-. ISBN 90-71736-23-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Frans Rutten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations