Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 9, pp 338–338 | Cite as

Visueel spektakelboekbesprekingliteratuurmedia

  • Frans Meulenberg
Boeken
  • 3 Downloads

Samenvatting

Gedurende de 20e eeuw zijn allerlei visualiseringstechnieken ontwikkeld die op een of andere manier hebben bijgedragen aan een grotere doorzichtigheid van het menselijk lichaam. Röntgentechnologie, echoscopie, endoscopie, computertomografie, MRI-scans maken allemaal het lichaam transparant. Maar ze doen veel meer dan dat: ze veranderen ook figuurlijk onze kijk op het lichaam, beïnvloeden de manier waarop wij denken over en omgaan met ons lijf.

Literatuur

  1. José van Dijck. Het transparante lichaam. Medische visualisering in media en cultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. 191 pagina's, € 21,-. ISBN 90-53-56-522-1.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Frans Meulenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations