Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 9, pp 292–292 | Cite as

Voorschrijven bij alcoholproblemenalcoholismeLINH

  • Lea Jabaaij
LINH-cijfers
  • 20 Downloads

Samenvatting

In 2000 nuttigde 86% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder wel eens alcoholhoudende drank. Niet iedereen houdt het bij recreatief drinken. Volgens het CBS is ongeveer 13% van de bevolking een ‘zware drinker’ die op één of meer dagen per week meer dan zes glazen nuttigt. Dit komt neer op gemiddeld 250 zwaar drinkende patiënten per huisarts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Lea Jabaaij
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations