Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 9, pp 285–285 | Cite as

Psychotherapeutische merknamenjournaalbericht

Journaal
  • 3 Downloads

Samenvatting

Stel dat een deelnemer aan een RCT verbetert met een bepaalde vorm van psychotherapie en stel dat die RCT volgens de regelen der kunst uitgevoerd is, kan men dan zeggen dat die verbetering het gevolg is van de specifieke vorm van psychotherapie die gebruikt werd in de trial? Dat kan alleen als de behandelaar zich strikt heeft gehouden aan het behandelprotocol en geen technieken heeft gebruikt van andere therapievormen.

Literatuur

  1. Ablon JS, Jones EE. Validity of controlled clinical trials of psychotherapy: findings from the NIHM treatment of depression collaborative research program. Am J Psychiatry 2002;159:775-83.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations