Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 10, pp 219–221 | Cite as

De angst regeert; impact van pneumokokkenconjugaatvaccin overschatangst kinderen luchtweginfecties preventie vaccinatie

 • Roger Damoiseaux
Commentaar
 • 28 Downloads

semenvatting

Een verdubbeling van het aantal meningitiden door meningokokken C in 2001 (van 105 in 2000 naar 276 in 2001 (mondelinge mededeling Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis) en de beschikbaarheid van een effectief en veilig vaccin leidden dit jaar tot de inhaalvaccinatiecampagne tegen meningokokken C. Angst en grote media-aandacht waren voor veel ouders reden om hun kinderen al in de eerste maanden van 2002 te laten vaccineren door hun huisarts of kinderarts. In een commentaar op het advies van de Gezondheidsraad in het NTvG over algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken noemen de auteurs dit geen wenselijke situatie.1 In datzelfde commentaar echter wordt een basis gelegd voor eenzelfde situatie rond de pneumokokkenvaccinatie.

Literatuur

 1. Van Furth AM, Vandenbroucke-Graus CMJE. Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken; een advies van de Gezondheidsraad. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:932-3.PubMedGoogle Scholar
 2. Ruitenberg EJ, Houweling H. Algemene vaccinatie tegen meningokokken C en pneumokokken; samenvatting van het advies van de Gezondheidsraad. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:938-40.PubMedGoogle Scholar
 3. Herva E, Nuorti P, Ruutu P. Incidence of invasive Streptococcus pneumoniae infections in Finland in 1995-1999. Abstractbook ISPPD meeting Anchorage Alaska, 2002.Google Scholar
 4. Pabst H, Kreth H. Ontogeny of the immune response as a basis of childhood disease. J Pediatr 1980;97:519-34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Black S, Shinefield H, Fireman B, Lewis E, Ray P, Hansen JR, et al. Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr Infect Dis J 2000;19:187-95.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Black SB, Shinefield H, Fireman B, Hansen J, Ling S, Austrian R, et al. Efficacy against pneumonia of heptavalent conjugate pneumococcal vaccine in 37,868 infants and children: expanded data analysis including duration of protection. Abstractbook ISPPD meeting Anchorage Alaska, 2002.Google Scholar
 7. Bruinzeels MA, Van Suijlenkom-Smit LWA, Van der Velden J, Van der Wouden JC. Het kind bij de huisarts. Nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Utrecht: NIVEL, 1993.Google Scholar
 8. Eskola J, Kipli T, Palmu A, Jokinen J, Haapakoski J, Herva E, et al. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccin against acute otitis media. N Engl J Med 2001;344:403-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Straetemans M, Sanders EAM, Veenhoven RH, Schilder AGM, Damoiseaux RAMJ, Zielhuis GA. Pneumococcal vaccines for preventing otitis media (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2002. Oxford: Update Software.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations