Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 10, pp 208–208 | Cite as

Overleeft de waarheid?journaalbericht wetenschappelijk onderzoek

Journaal
  • 7 Downloads

Samenvatting

Onze patiënten overleven uiteindelijk niet, maar hoe staat het met de waarheid? Is het door de hardwerkende wetenschappelijke arbeider gedolven klompje waarheid wel bestand tegen de tand des tijds? Men zou denken dat waarheid of werkelijkheid, eenmaal gevonden, van blijvende aard is. Tenminste, als we ervan uitgaan dat waarheid eenduidig, objectief vaststelbaar en van alle tijden is. Dat is al een dubieus uitgangspunt, maar laten we toch maar stellen dat er op biomedisch gebied een objectieve waarheid bestaat. Dan zou je verwachten dat een conclusie op basis van valide onderzoek na 50 jaar nog steeds staat als een huis – dit even los van het verouderen van behandelmethoden. Een minder streng standpunt zou kunnen zijn dat een conclusie, verkregen met kwalitatief goed onderzoek langer geldig blijft dan een conclusie uit slechter onderzoek. Is dat ook zo?

Literatuur

  1. Poynard T, et al. Truth survival in clinical research: an evidence-based requiem? Ann Intern Med 2002;136:888-95.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations