Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 11, pp 141–141 | Cite as

Opnieuw vaker soa

Journaal
  • 17 Downloads

Samenvatting

De stijging van het aantal soa in Amsterdam zette zich ook in 2001 voort. Het aantal gevallen van syfilis onder de homoseksuele bezoekers van de polikliniek van de GGGD steeg vergeleken met 2000 met 92%, en vertwintigvoudigde sinds 1998. Ook het aantal nieuwe besmettingen met HIV onder homoseksuele mannen is de laatste jaren gestegen. In de rest van Nederland steeg het aantal soa- en HIV-consulten gerapporteerd door 39 GGD-en en twee soa-poliklinieken in het land met 29% tot 20.139. Het aantal vastgestelde infecties steeg met 21%. Vooral het aantal gevallen van gonorroe en Chlamydia is sterk gestegen (respectievelijk +32% en +40%), waarbij de toename bij vrouwen sterker was dan bij mannen. Ook in den lande werd syfilis in 2001 meer geregistreerd, vooral bij de homo- en biseksuele mannen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations