Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 12, pp 63–63 | Cite as

Ongezond en arm

Journaal
  • 23 Downloads

Samenvatting

Lager opgeleide Nederlanders leven korter dan hoger opgeleiden. Bij mannen is het verschil bij de geboorte 4,9 jaar en vanaf 65-jarige leeftijd nog 3,7 jaar. Bij vrouwen is het verschil 2,6 en 2,1 jaar. Het RIVM publiceerde voor het eerst specifieke cijfers over sterftekansen per sociaal-economische

Literatuur

  1. Van Herten LM, et al. Gezonde levensverwachting naar sociaal economische status. Leiden: TNO Preventie en gezondheid, 2002. Te vinden op www.tno.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations