Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 13, pp 43–43 | Cite as

Geen allochtone patiënten in diabetesonderzoek?allochtonen chronische patiënten diabetes mellitus hart- en vaatziekten ingezonden kwaliteit van zorg onderwijs patiënten praktijkvoering zorg

Ingezonden
  • 24 Downloads

Samenvatting

Renders et al. presenteren in H & W 2002 (10) hun interessante onderzoek naar de effectiviteit van een kwaliteitsbevorderingsprogramma voor diabetespatiënten. Van de 801 patiënten met diabetes mellitus type 2 is 66% onder behandeling van de huisarts. Niet duidelijk wordt hoeveel patiënten onder behandeling zijn van een internist en hoeveel patiënten niet meer onder behandeling zijn. Hebben de onderzoekers geprobeerd deze laatste groep in hun onderzoek te includeren? Van de 526 patiënten onder behandeling van de huisarts werden 101 patiënten uitgesloten omdat ze de vragenlijsten niet konden invullen.

Literatuur

  1. Schillinger D, e.a.. Association of health literacy with diabetes outcomes. JAMA 2002;288:475-82.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Bij Antwoord

  1. Kriegsman DMW, Valk GD, Van Langen J, Boeke AJP. Hoge prevalentie van diabetes mellitus type 2 bij mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Huisarts Wet 2001;44:397-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations