Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 13, pp 25–28 | Cite as

Kennis over consultvoering: een toets voor huisartsopleidersconsultvoering huisartsopleider huisartsopleiding implementatie

 • M Veldhuis
 • HK Muggen
 • JAHJ Hoenen
 • EAB van Zalinge
Onderwijs

semenvatting

De huisartsopleiding AMC-UvA ontwikkelde een schriftelijke toets om de kennis van huisartsopleiders over consultvoering te toetsen en onderzocht de bruikbaarheid. Het bleek mogelijk in korte tijd een toets te ontwikkelen die eenvoudig in het gebruik is en die opleiders relevant vinden. De toetsresultaten van de opleiders en het oordeel van hun haio’s over de kwaliteiten van de opleider bij het consultvoeringsonderwijs wezen in dezelfde richting. Een dergelijke toets kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het toetsen van de onderwijskundige kwaliteit van opleiders bij het nabespreken van consulten met de haio. De leerzaamheid van de toets kan nog verhoogd worden door hem meteen na afloop met de deelnemers te bespreken.

Literatuur

 1. Boendermaker PM, Schuling J. Toetsing van huisartsopleiders. De toetsinstrumenten getoetst. Huisarts Wet 2000;44:248-50.Google Scholar
 2. Vernooy-Dassen MJFJ, Ram PM, Brenninkmeijer WJM, Franssen LJE, Bottema BJAM, Van der Vleuten CPM, et al. Quality assessment in general practice trainers. Med Educ 2000;34:1001-6.CrossRefGoogle Scholar
 3. Muggen HK, Van Zalinge EAB, Veldhuis M. Toetsen van huisartsopleiders, een experiment. Huisarts Wet 2002;45:473-5.CrossRefGoogle Scholar
 4. Schotten JGM, Robroek WL. Verantwoord meten in het gezondheidszorgonderwijs. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1997.Google Scholar
 5. Boendermaker PM, Schuling J, Meyboom-de Jong B, Zwierstra RP, Metz JCM. What are the characteristics of the competent general practitioner trainer? Fam Practice 2000;17:547-53.CrossRefGoogle Scholar
 6. Schol S. A multiple-station test of the teaching skills of general practice preceptors in Flanders, Belgium. Acad Med 2001;76:176-80.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • M Veldhuis
  • 1
 • HK Muggen
 • JAHJ Hoenen
 • EAB van Zalinge
 1. 1.

Personalised recommendations